OZNAMY A NOVINKY

LESNÉ "STRIGY" :) - výučbový program

12.11.2015 21:05
Lesné " strigy" - pod týmto názvom sa niesol výučbový program environmentálnej výchovy zameraný na dôležitosť poznania prírody a jej ochrany, ktorý nám 12.11.predstavil pán  Ing. Michal Kozoň z CHKO /Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava/. Ukázal nám najvýznamnejšie sovičky...

V AUTODIELNI

05.11.2015 22:10
Počas celého týždňa sa v materskej škole rozprávame o dopravných prostriedkoch. Kreslíme, spievame a hráme sa o autách, rozdeľujeme si ich podľa miesta pohybu. Vo štvrtok 5.11. sme navštívili autodielňu Hrkeľ, kde nám ujovia automechanici porozprávali čo všetko robia, keď sa auto pokazí. Ďakujeme...

NÁVŠTEVA CINTORÍNA

05.11.2015 21:34
V podnelok 2.11. po jesenných prázdninách, tak ako každý rok,  sme v čase "Dušičiek"   navštívili cintorín, kde sme sa pomodlili za všetkých zomrelých pri hlavnom kríži a zapálili sme sviečku. Deťom sme vysvetlili zmysel a vážnosť týchto sviatkov.

SOKOLIARI - FALCONARII

02.11.2015 00:00
Dnes 2.11. k nám zavítali sokoliari Falconarii z Považskej Bystrice a priviezli so sebou krásne dravé vtáky a to sovu - plamienku driemavú, väčšiu sovu - výra skalného, sokola rároha a najväčším bol orol skalný.  Deti sa oboznámili so spôsobom ich života,...

SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

16.10.2015 23:57
16. októbra sme si aj my v našej materskej škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Už počas posledých dvoch týždňov sme si rozprávali o ovocí a zelenine, prostredníctvom aktivít sme si identifikovali ich druhy, spievali sme piesne o jabĺčku, šošovičke a navštívili sme obchod s ovocím a...

ČERVENÉ JABĹČKO

16.10.2015 23:33
Červené jabĺčko.... krásnym spevom, tancom a riekankami sa nám predviedli naši kamaráti z triedy Mravčekov a takto nám spestrili tému týždňa Jeseň v záhrade, počas ktorej sme sa učili o ovocí. 

ŠARKANIÁDA

29.09.2015 20:27
Letí šarkan letí, tešia sa mu deti....  Piesňou o šarkanovi sme začali dnešnú šarkaiádu, ktorá bola spojená s turistickou vychádzkou ku kaplnke Panny Márie. Najskôr sme vyskúšali  na školskom dvore ako nám šarkany lietajú a potom sme vyšli na kopec za dedinou, kde sa mohli predviesť v...

MOJA DEDINA

25.09.2015 17:25
Je dôležité niekam patriť. Vedieť, odkiaľ pochádzam. V našej materskej škôlke sa snažíme pestovať pozitívny vzťah k domovine, k rodnej dedine. V rámci výchovnovzdelávacieho procesu prostredníctvom témy -  Moja dedina, sme u detí podnecovali záujem o poznávanie súčasnosti ale aj histórie našej...

NÁVŠTEVA PEKÁRNE

23.09.2015 06:35
Deti z predškolských tried našej materskej školy navštívili dňa 22.09.2015 miestnu pekáreň Letoštiak. Majitelia pekárne nám porozprávali o svojej práci, ukázali nám všetky potrebné pekárenské pomôcky a nástroje. Najviac sa deťom páčila veľká murovaná pec, ktorú treba pred pečením riadne...

NÁVŠTEVA HRNČIARSKEJ DIELNE

17.09.2015 21:42
Počas celého týždňa sa v našej materskej škole rozprávame o povolaniach a remeslách.Jedným z remesiel, kde máme možnosť vidieť hotový výrobok je aj hrnčiarstvo. A tak sme v dnešný deň / štvrtok 17.9 /navštívili s našimi predškolákmi hrnčiarsku dielňu v Trstenej. Pán Hoľma nám v tejto...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Úvodná stránka

Webová stránka našej materskej školy

20.09.2015 22:11
Vitajte na webovej stránke našej materskej školy. Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil v materskej škole. Múdrosť nebola na vrchole hry zvanej vysoká škola, ale na pieskovisku materskej školy (R. Fulghum)