NÁVŠTEVA HRNČIARSKEJ DIELNE

17.09.2015 21:42

Počas celého týždňa sa v našej materskej škole rozprávame o povolaniach a remeslách.Jedným z remesiel, kde máme možnosť vidieť hotový výrobok je aj hrnčiarstvo. A tak sme v dnešný deň / štvrtok 17.9 /navštívili s našimi predškolákmi hrnčiarsku dielňu v Trstenej. Pán Hoľma nám v tejto  dielni ukázal  technológiu výroby tradičnej trstenskej keramiky, mali sme možnosť vidieť pece, v ktorých sa keramika vypaľuje aj hotové výrobky, ktoré sa predávajú v obchode. Pozorovali sme ako sa vyrába pohár na hrnčiarskom kruhu  a odniesli sme si kus hliny aj do našej materskej školy, kde si budeme modelovať vlastné výrobky.

Počas návštevy sme sa dozvedeli, že výroba tradičnej trstenskej keramiky sa datuje od 17. storočia  a hlina na spracovanie sa ťaží v blízkom okolí mesta Trstená.