Informácie o nás

Sme Materská škola na ulici Staničná, 324 v Liesku. Budova Materskej školy je situovaná v príjemnom a pokojnom prostredí. Poskytujeme celodennú starostlivosť v ěase od 6.30 hod. - do 16.30 hod.

Materská škola vznikla už v povojnovom období, v školskom roku 1948/49, najskôr ako poldenná a od roku 1970 ako celodenná prevádzka.

V materskej škole poskytujeme predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s OŠD. Výučba detí je rozdelená do štyroch tried, podľa veku. Výchovno- vzdelávaciu činnosť zabezpečuje kolektív 8 kvalifikovaných pedagogických pracovníčok.  Spolupracujeme zo Základnou školou Liesek, s Obecným úradom v Liesku a s rodičmi.

Najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa v predškolskom veku je hra a preto všetky činnosti a pedagogické aktivity prebiehajú hravou formou. Našim cieľom je vytvoriť pre deti najvhodnejšie podmienky pre zdravý duševný a telesný rozovoj dieťaťa.