Triedy

V našej materskej škole máme 4 triedy. Motýlikov, Mravčekov, Lienky a Včielky.