3.B trieda - Včielky

                            

Tretiu B triedu - Včielky navštevujú deti vo veku od 5 - 6 rokov. Táto trieda, tak ako aj ostatné triedy, je veľmi pekne, moderne a útulne zariadená. Včielky majú k dispozícii veľké množstvo hračiek, didaktických pomôcok a ďalších predmetov potrebných pre každodennú činnosť. V triede Včielok je zapísaných 25 detí.

 

O Včielky sa s láskou starajú : Triedna učiteľka                   Mgr. Veronika Špulierová

                                              a druhá pani učiteľka          Veronika Štobrová