2.trieda - Mravčekovia

                                 

Triedu Mravčekov navštevujú deti vo veku 4 - 5 rokov. V triede je zapísaných 21 detí. Táto trieda, tak ako aj ostatné triedy, je veľmi pekne, moderne a útulne zariadená. Na príťažlivosti jej pridáva krásny kutik pre gazdinky, ale aj námetové hracie kútiky, napr. stánok s potravinami či opravárska dielňa.

O detičky v Mravčekovej triede sa s láskou starajú:

Triedna učiteľka                   Bc. Ľubica Motýľová

druhá pani učiteľka               Anna Dreveniaková