Aktivity

LIESKÁČIK NA CESTE ZA POZNANÍM

                                                  

 

Aktivity, ktoré prebehnú v našej materskej školke v tomto školskom roku 2015/2016

September     

                          Zahájenie školského roka  

                          Cesta za chlebom

                          V keramickej dielni                                      

                          Návšteva obecného úradu                                              

 

Október         

                                                  

             Medzinárodný mesiac školských knižníc                

             Týždeň zdravia                                                                 

                         Svetového dňa výživy /16.10                  

 

November    

                         Návšteva cintorína        

                         Vystúpenie pre dochodcov                                     

                         Branná vychádzka                                                     

                                                                                      

 

December       

                          Mikulášska slávnosť   

                          Návšteva v ZŠ  pri prvákoch       

                          Pečenie medovníčkov                                    

                          Vianočná akadémia    

                                                     

Január       

                          Navšteva jasličiek v kostole                                        

                         

Február                     

                          Karneval                                                                  

                          Speváčik  -    súťaž v speve                                                             

 

Marec          

 

                         Hviezdička -   súťaž v prednese poézie a prózy                                                              

                         Návšteva obecnej knižnice      

                         Knižný kútik                                                             

 

Apríl             

                        Environmentálne hry                                                                    

                        Deň detskej knihy – aktivity   a hry 2.4.                    

                                              

 

Máj               

                        Branná vychádzka                                                  

                        Svetový deň mlieka /3.5/                                        

                        Besiedka ku Dňu matiek                                           

                        Olympiáda                                         

                        Stretnutie s políciou                                              

           

Jún               

                       Oslavy MDD                                                             

                        Trojboj                          

                        Rozlúčka s predškolákmi