1.trieda - Motýliky

                               

Prvú triedu Motýlikov navštevujú deti vo veku od 3 do 4 rokov. Táto trieda, tak ako aj ostatné triedy, je veľmi pekne, moderne a útulne zariadená. V triede je zapísaných 20 detí.

O detičky sa s láskou starajú : Triedna učiteľka            JANKA HRKĽOVÁ

                                              a druhá pani učiteľka       Bc. ANDREA GAREKOVÁ 

Chceme aby sa u nás deti cítili čo najlepšie a najpríjemnejšie. Snažíme sa u nich posilňovať pocit istoty a bezpečia trpezlivým, milým a priateľským prístupom, pohladením či objatím.