3.A trieda - Lienky

                        

Tretia A trieda - Lienky sa nachádza ako prvá na hornej chodbe prvého poschodia. Triedu navštevujú deti vo veku 5 - 6 rokov. V triede je zapísaných 25 detí, prevažne predškolákov. Lienky majú k dispozícii veľké množstvo hračiek, didaktických pomôcok a ďalších predmetov potrebných pre každodennú činnosť.

 

O Lienky sa s láskou starajú: Triedna učiteľka              Janka Bočová

                                            a druhá pani učiteľka    Janka Vavreková