NÁVŠTEVA PEKÁRNE

23.09.2015 06:35
Deti z predškolských tried našej materskej školy navštívili dňa 22.09.2015 miestnu pekáreň Letoštiak.
Majitelia pekárne nám porozprávali o svojej práci, ukázali nám všetky potrebné pekárenské pomôcky a nástroje. Najviac sa deťom páčila veľká murovaná pec, ktorú treba pred pečením riadne rozpáliť a naukladať tam voňavé bochníky cesta, ktoré kysnú v chlebových košíkoch. Po odchode si deti pochutnali na chutnom chlebíku a posúchoch.
Ďakujeme majiteľom pekárne, že nám to umožnili, pretože chlebík si treba vážiť.