NÁVŠTEVA CINTORÍNA

05.11.2015 21:34

V podnelok 2.11. po jesenných prázdninách, tak ako každý rok,  sme v čase "Dušičiek"   navštívili cintorín, kde sme sa pomodlili za všetkých zomrelých pri hlavnom kríži a zapálili sme sviečku. Deťom sme vysvetlili zmysel a vážnosť týchto sviatkov.