LESNÉ "STRIGY" :) - výučbový program

12.11.2015 21:05

Lesné " strigy" - pod týmto názvom sa niesol výučbový program environmentálnej výchovy zameraný na dôležitosť poznania prírody a jej ochrany, ktorý nám 12.11.predstavil pán  Ing. Michal Kozoň z CHKO /Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava/. Ukázal nám najvýznamnejšie sovičky Slovenska,dozvedeli sme sa kde žijú, spoločne sme počúvali zvuky každej sovy a zisťovali sme čím sa živia.