MOJA DEDINA

25.09.2015 17:25

Je dôležité niekam patriť. Vedieť, odkiaľ pochádzam. V našej materskej škôlke sa snažíme pestovať pozitívny vzťah k domovine, k rodnej dedine. V rámci výchovnovzdelávacieho procesu prostredníctvom témy -  Moja dedina, sme u detí podnecovali záujem o poznávanie súčasnosti ale aj histórie našej dediny Liesek. Prostredníctvom edukačných aktivít sa oboznamovali so symbolmi dediny. Počas vychádzok poznávali architektúru obce,navštívili kostol, obecný úrad, hasičský dom a meteorologiskú stanicu, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Získané poznatky  dokázali vyjadriť prostredníctvom rôznych umeleckých prostriedkov a to maľbou, či výrobou drevených domčekov  z odpadového materiálu. Aj takouto formou sa dajú vytvárať základy lásky a úcty k rodnej obci.