ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

22.06.2016 22:39

AHOJ ŠKOLKA - ŠKOLA VOLÁ  

Jún je posledným mesiacom školského roka.Neodmyslitelne sa s ním spája aj rozlúčka s predškolákmi, ktorí od septembra prekročia brány základnej školy. Aj v našej materskej škole sa 21. júna konala slávnostná rozlúčka s našimi predškolákmi. Predviedli  rozlúčkový program pre svojich rodičov aj pozvaných hostí. Za svoju šikovnosť dostali slávnostné osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania a krásne darčeky nielen od pani učiteliek ale aj od pána starostu  a prednostky obecného úradu. Ďakujeme im a tiež rodičom, ktorí pripravili výborné koláče  a krásne slová vďaky pre pani učiteľky. A čo dodať na záver - všetkým predškolákom prajeme krásne prázdniny a veľa úspechov v základnej škole.