PREDŠKOLÁCKY TROJBOJ

14.06.2016 21:45

 Dňa 14.06.2016 sa konal okresný jubilejný 20 ročník Predškolácky trojboj v MŠ Čimhová.
       Zúčastnili sa ho aj deti z našej MŠ. Serafín, Anna a Táňa mali najväčšiu radosť z hier na pieskovisku, kde prejavili svoju kreativitu. Využili aj tvorivé dielne a iné zaujímavé aktivity. Počas súťaže mali k dispozícii občerstvenie. Súťaž sa niesla v duchu vzájomnej tolerancie a pomoci, tak pre všetkých súťažiacich bolo pripravené 1. miesto a zaslúžený diplom.