NÁVŠTEVA CINTORÍNA

12.11.2012 18:09

Tak ako každý rok, aj tento sme v čase "Dušičiek" dňa 9. 11. 2012  navštívili cintorín, kde sme sa pomodlili za všetkých zomrelých pri hlavnom kríži a zapálili sme sviečku. Deťom sme vysvetlili zmysel a vážnosť týchto sviatkov.