MAREC - mesiac knihy

25.03.2014 17:24

Marec – mesiac knihy, práve vtedy si pripomíname kúzlo kníh, práve vtedy si človek uvedomuje viac ako inokedy dôležitosť napísaného slova. 

Už dvojročné dieťa vníma jednoduchú rozprávku a trojročné už pozná vyše tisíc slov. Prečo teda nepodporiť záujem detí o knihu? Deti predškolského veku najčastejšie siahajú po knihe, ktorá má veľa obrázkov - ilustrácií. Umelecká ilustrácia vedie malého čitateľa k poznávaniu estetických hodnôt a učí ho rozvíjať vkus. My v materskej škole knihy neustále dopĺňame v priebehu roka. V knižnom kútiku si denne deti knihy prezerajú, rozprávajú podľa obrázkov, rozoberajú ilustrácie a snažia sa pochopiť ich zmysel. Preto sa nebojíme investovať do kníh a encyklopédií, pretože deti to jednoznačne obohatí.

Knižnica v materskej škole - takmer všetky knihy z materskej školy sme sústredili a poukladali do nových políc, zriadili sme krásnu knižnicu.V nej sa budeme stretávať s knihou, poznávať ju, čítať z nej rozprávky, tešiť sa z farebnosti kníh a z útulného priestoru.

Rozprávková lúka - rozkvitla nám v šatni. Plno farebných kvetov s názvami kníh, ktoré ktoré sme deťom v materskej škole prečítali od septembra do marca.

Týždeň hlasného čítania rozprávok - od 17.03.2014 do 21.03.2014 rodičia, ktorí mali chuť a záujem čítali deťom v materskej škole rozprávky pre odpočinkom. Zapojilo sa 10 rodičov.

Veselé vrecúško - dieťa si z MŠ donesie domov vrecúško s hračkou, knihou a pamätníkom. Týždeň sa hrá s hračkou, rodičia mu čítajú z knihy rozprávky, pozerajú obrázky, rozprávajú sa o knihe, hračke, do pamätníka nakreslia, ale aj zapíšu svoje dojmy.