HVIEZDIČKA

18.03.2016 23:31

V piatok, 18. marca 2016 sa v Dome kultúry v Trstenej konal 20. ročník okresnej súťaže  s názvom „HVIEZDIČKA“, v prednese poézie a prózy  detí materských škôl.  Túto súťaž tradične organizuje Materská škola Oslobodenia Trstená v spolupráci s mestom Trstená a MO Matice Slovenskej. Našu materskú školu reprezentovala CHARLOTTKA ŠPRLÁKOVÁ a umiestnila sa na krásnom druhom mieste. Výhra potešila nielen Charlottku ale aj nás všetkých v materskej škole.