Deň učiteľov - stretnutie v MŠ Liesek

28.03.2014 16:29

Povolanie učiteľa, ktorého otcom bol učiteľ národov, pedagóg Ján Ámos Komenský si pripomíname práve v deň jeho narodenia, 28. marca. Hoci tento sviatok, Deň učiteľov, vymizol z kalendárov, v našich srdciach žije naďalej.

27.03.2014 sa v našej materskej škole konalo stretnutie 83 učiteliek materských škôl, členiek Spoločnosti predškolskej výchovy z okresu Tvrdošín. V úvode im zatancovali deti z 3. a 4. triedy, potom pokračovali rokovaním, preberali plnenie plánu práce, riešili problémy. Nechýbali verše a kvety pre všetky učiteľky ako znak úcty a vďaky za vykonávanie nesmierne náročného povolania. Pri rozlúčke nám poďakovali za milé posedenie, ktoré sme pripravili a gratulovali nám k nádhernej materskej škole.