DEŇ DETÍ

01.06.2016 21:17

Aj dnešný Deň detí vyšiel podľa našich predstáv. Počasie nám prialo, slniečko hrialo a preto sa mohli uskutočniť oslavy Dňa detí na školskom dvore a pri kaplne Panny Márie. Pani učiteľky pripravili pre deti dopoludnie plné súťaží a zábavy. Deti si mohli vyskúšať skákanie vo vreci, prekážkové dráhy zatancovali si spoločne a zahrali rôzne hry. Za svoju snahu a vytrvalosť boli deti odmenené. Naša vďaka patrí aj maminkám, ktoré pripravili opekačku pre predškolákov pri kaplnke Panny Márie.