BEZPEČNE NA CESTÁCH

16.11.2015 18:25

Celý uplynulý týždeň sme sa učili o bezpečnosti na cestách. Cieľom bolo, aby sa deti naučili bezpečne pohybovať po cestách nielen ako chodci, ale aj ako cyklisti. Dozvedeli sa základné pravidlá správania sa na ceste a vyskúšali si to aj prakticky. Vytvorili sme si provizórne dopravné ihrisko a deti sa učili pravidlám správania sa aj na bicykli.