Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Miroslav Šprlák - riaditeľ ZŠ s MŠ

Anna Dreveniaková - zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

Janka Bočová - učiteľka

Bc. Andrea Gareková - učiteľka

Jana Hrkľová - učiteľka

Bc. Ľubica Motýľová -  učiteľka

Mgr. Veronika Špulierová - učiteľka

Veronika Štobrová - učiteľka

Janka Vavreková - učiteľka