ŽIVÁ A NEŽIVÁPRÍRODA

27.11.2015 21:03

Témou tohto týždňa bola "Živá a neživá príroda". Deti pznávali zložky živej a neživej prírody, na základe pozorovania a praktických skúseností určovali vlastnosti piesku, kameňa, vody a vzduchu.