ZÁLOŽKA SPÁJA ŠKOLU

17.11.2015 20:09

Záložka spája školu.... pod týmto názvom sa skrýva spolupráca našej materskej školy a základnej školy. Deti našej materskej školy  sa stretávaju spolu so žiakmi 4. ročníka  základnej školy vďaka čítaniu rozprávok. Rozprávky nám chodia čítať do materskej školy pred popoludňajším odpočinkom, sú veľmi pekné a detičkám sa páčia.