Vystúpenie pre zdravotne postihnutých občanov

29.05.2013 18:59

23. mája sa v kúlturnom dome konalo stretnutie zdravotne postihnutých občanov našej obce. Atmosféru tohto stretnutia im spríjemnili aj naši školkári z 2. a 3. triedy. Zaspievali im ľudové piesne a zatancovali tanček. Deti boli odmenené veľkým potleskom a sladkou odmenou.