VYSTÚPENIE PRE BABIČKY A DEDKOV

17.11.2015 20:30

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme a skláňame v úcte pred rokmi. Pribúdajúce roky však nie sú dôvodom na nostalgiu. Každý rok, prejavujeme  všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami, ktorých konanie je obohatené životnými skúsenosťami, múdrosťou a láskou.  Ani tento rok tomu nebolo inak a  17. novembra sme potešili naše babičky a dedkov svojim vystúpením v kultúrnom dome. Vystúpenie sa našim starkým veľmi páčilo a deti boli odmenené veľkým potleskom a sladkou odmenou.