VYSTÚPENIE PRE STARÝCH RODIČOV A DôCHODCOV

19.11.2012 18:28

Dňa 17.novembra naši školkári a školáci spríjemnili svojim programom posedenie pre našich starých rodičov a dôchodcov, ktoré zorganizoval obecný úrad. Vystúpenie sa starkým veľmi páčilo. Deti boli odmenené veľkým potleskom a sladkou odmenou.