VÝCHOVNÝ KONCERT

14.11.2012 19:22

Celou budovou našej materskej školy sa  v utorok 13.11. 2012 ozývala hra na originálne hudobné nástroje. Pán Anton Budinský - muzikant a zberateľ ľudových piesní z Očovej, predviedol deťom aj pani učiteľkám náučnou a zábavnou formou  hru, na archaické ľudové nástroje ako je fujara, pišťala, gajdy, drumbľa.Pán Anton vybral pár chlapcov, ktorí si zatancovali s pani učiteľkami. Hra aj tance mali veľký úspech.