STRETUTIE UČITELIEK MŠ

08.03.2013 11:24

V utorok 05.03.2013 sa v našej materskej škole uskutočnilo okresné zasadnutie členiek Spoločnosti predškolskej výchovy. Deti z 2.triedy ich privítali milým tančekom, pokračovalo sa rokovaním a malým pohostením. Pani učiteľky boli očarené našou novou materskou školou...