PIME ZDRAVÚ VODU

13.03.2013 18:32

 

Každoročne si verejnosť na celom svete 22. marca pripomína Svetový deň vody. Myšlienka ustanoviť 22. marec za Svetový deň vody vznikla na pôde OSN v roku 1992 počas konferencie OSN v Rio de Janeiro. V tento deň by si mal svet pripomenúť dôležitosť vody pre život a zdravie človeka. 

Aj v materskej škole si pripomenieme tento deň a naučíme sa ako správne zaobchádzať s vodou, aj cez krásny kútik, ktorý pripravila pani učiteľka Veronika Štobrová.