PIATOK HLASNÉHO ČÍTANIA

30.11.2012 12:44

V spolupráci so základnou školou, prebieha v našej materskej škole akvtivita pod názvom "PIATOK HLASNÉHO ČÍTANIA". Žiaci 3.B. triedy prichádzajú každý piatok do našej materskej školy a čítajú našim deťom rozprávky pred spaním. Deti s veľkým záujmom počúvajú rozprávky. Touto aktivitou hlasného čítania rozvíjame u detí aj umenie počúvať druhého.