MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE

06.12.2012 17:36

"Čarovný zvonček“ oznámil príchod Mikuláša, anjela i čerta. Deti v triedach ich privítali pesničkami, básničkami i obrázkami o s.Mikulášovi, biskupovi z Myry.
Mikuláš všetkým deťom rozdal sladké balíčky a pochválil ich za pekný program, ktorý si pre neho pripravili. Deťom sa najviac páčil anjelik, niektorým aj veselý čertík, ktorý  si s deťmi aj zažartoval.
S Mikulášom a jeho kamarátmi sa deti rozlúčili veľkým „ahóój, čakáme ťa o rok zas".