MÁJ, MÁJ, MÁJ STUŽKY ZAPLETAJ

02.05.2013 00:00

Takýto spev sa ozýval v našej školskej záhrade počas stavania mája. Stavanie májov je veľmi starý zvyk. Stavali ich slobodní mládenci pre dievčatá väčšinou večer pred prvým májom. Máj bol zdobený stužkami a jeho stavanie bolo sprevádzané muzikou, tancom a spevom. V súčasnosti sa tento zvyk  zachoval len v niektorých oblastiach, ale vo  väčšine miest a dedín je aj dnes postavený aspoň jeden máj pre všetkých ľudí. Aj u nás  v MŠ sme deťom tento zvyk priblížili, porozprávali sme im o tom ako sa máje  stavali kedysi a spoločne s predškolákmi sme si jeden takýto máj ozdobili v našej školskej záhrade.