K JASLIČKÁM BY SOM AJ JA RÁD BEŽAL...

08.01.2013 17:42

Dnes - 08.01.2013, prvý deň po vianočných prázdninách, sme sa boli pokloniť Ježiškovi v jasliach, v našom kostole. S očarením sme obdivovali svätú Rodinu a všetkých, ktorí sa prišli pokloniť Ježiškovi. Poďakovali sme Mu za darčeky, rodičov, za naše rodiny, za zdravie a pokoj, v tichu sme Ho prosili, pomodlili sa a zaspievali piesne. Vieme, že nás nekonečne miluje...