DEŇ ZEME

24.04.2016 21:33

V piatok, 22.4. na DEŇ ZEME, sme sa zúčastnili aktivity zbieranie odpadkov a čistenie prírody v našej obci. Aktivita prebiehala v spolupráci s obecným úradom a základnou školou. My sme zbierali odpadky na uliciach, ktoré sú v okolí našej materskej školy.