DEŇ ZEME

26.04.2013 13:42

Pri príležitosti sviatku DŇA ZEME, sa v dnešný deň aj naši malí škôlkari spoločne so školákmi a členmi DHZ LIESEK zapojili do zbierania odpadkov. Deti z materskej školy s pani učiteľkami si pripravili aj rozhlasovú reláciu, ktorá bola odvysielaná v školskom a obecnom rozhlase. Aktivity sa zúčastnilo 73 detí materskej školy. Spoločne vyzbierali odpadky pri ZŠ, MŠ , v parku a v okolí ciest ZŠ s MŠ. Takto sme spoločne oslávili sviatok DŇA ZEME  a vštepili deťom už od malička úctu k našej Zemi a ochrane životného prostredia.