DEŇ VESELÝCH ZÚBKOV

11.03.2013 06:00

Zapojili sme sa do celoslovenského projektu dm drogerie markt Bratislava - Deň veselých zúbkov, ktorý sa uskutočnil 11.03.20132 v našej materskej škole. Cieľom projektu je starostlivosť o zuby a tiež správne umývanie zubov.

Projekt sme začali návštevou u pána doktora zubára, ktorý ordinuje v našej základnej škole. V pondelok 11.03. k nám prišli na návštevu  veveričky Bibi a Bibka a rozprávkovou formou ukázali všetkým deťom ako treba čistiť zúbky. Aj sme si s nimi zaspievali a zatancovali podľa pesničky „Zúbky“. Poobede o 15,00hod prišli do materskej školy rodičia, pokiaľ prichádzali pozerali si video o zuboch. V tom prišli Bibi a Bibka  so svojimi kamarátmi  a  ukázali všetkým deťom a rodičom ako správne čistiť zúbky. Samozrejme, že si zúbky budeme čistiť každý deň, dvakrát denne a tri minúty. Ak sa podarí dostaneme z Bratislavy odmenu - darček pre každé dieťa.