DEŇ RODINY

10.06.2013 19:02

Nedeľné popoludnie v parku, v našej obci patrilo verejnej oslave rodiny. Deň zábavy a hier spríjemnili svojim vystúpením aj naši školkári. Vystúpili a predviedli tančeky, za ktoré boli odmenené poteleskom a sladkou odmenou.