Čítanie s rodičmi

18.03.2016 23:10

V marci pri príležitosti mesiaca knihy sme v našej materskej škole zorganizovali rôzne aktivity zamerané na väčšie priblíženie sa detí ku knihám.

Jednou z aktivít bolo -Čítanie s rodičmi - od 14.03.2016 do 18.03.2016. Rodičia, ktorí mali chuť a záujem čítali deťom v materskej škole rozprávky pre odpočinkom.