1. MIESTO

11.06.2013 21:00

 

Starosti deduška Večerníčka, takýmto názvom sa niesla súťaž predškolácky trojboj, ktorej sa zúčastnili aj naši predškoláci. Súťaž prebiehala v ZŠ s MŠ Čimhová. Súťažili trojčlenné družstvá predškolákov z materských škôl okresu Tvrdošín. Úlohou detí bolo pomôcť chorému deduškovi Večerníčkovi opraviť domček, zhotoviť krytinu na strechu, vybrať pre deduška liečivé bylinky a pomenovať ich. Naši predškoláci sa veľmi úspešne umiestnili na 1 mieste. Sme na nich veľmi hrdí.

BLAHOŽELÁME!!!