Lieskáčik na ceste za poznaním

Webnode

Materská škola pri ZŠ Liesek

ul. Staničná 324
02712 LIESEK
Materská škola: 043/5384238
Školská jedáleň: 043/5324500
skolkaliesek@orava.sk

STRETUTIE UČITELIEK MŠ

Webnode
08.03.2013 11:24

V utorok 05.03.2013 sa v našej materskej škole uskutočnilo okresné zasadnutie členiek Spoločnosti predškolskej výchovy. Deti z 2.triedy ich privítali milým tančekom, pokračovalo sa rokovaním a malým pohostením. Pani učiteľky boli očarené našou novou materskou školou...